Plate - Sremski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 58251 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 70% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik318386
Servisni inženjer297907
Referent protivpožarne zaštite270941
Generalni direktor217083
Sudski izvršitelj210979
Finansijki direktor156495
Finansijski menadžer155915
IT direktor151382
Šef mehanizacije149678
Menadžer proizvodnje144763
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Prodavac u prodajnom objektu20000
Serviser20000
Webmaster20584
Domar u školi21236
Merčendajzer21342
Kasir22032
Vozač kola hitne pomoći24314
Paker25440
Poslovođa prodajnog objekta26640
Šalterski službenik27125
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu