logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 72 388,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 58% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 272 309
IT direktor - Viši menadžment 165 648
Izvršni direktor - Viši menadžment 158 983
Direktor prodaje - Viši menadžment 157 678
Regionalni direktor - Viši menadžment 153 711
Finansijki direktor - Viši menadžment 149 158
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 147 439
Lizing direktor - Lizing 141 697
Lead developer - Informacione tehnologije 141 545
Softver inženjer - Informacione tehnologije 136 665
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Veterinarski tehničar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Berač - Poljoprivreda, industrija hrane 38 000
Au pair, čuvanje dece i kućni poslovi - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi 38 000
Domar u školi - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Recepcioner I - Administracija 38 000
Mlađi grafički dizajner - Novinarstvo, štamparstvo i mediji 38 000
Hostesa - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi 38 000
Spasilac, Instruktor plivanja - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo 38 000
Krojač - Tekstilna, kožna, odevna industrija 38 000
Laborant - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu