logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 63 071 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 61% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Finansijski menadžer 149 722
Menadžer proizvodnje 143 407
Menadžer registracije lekova 129 747
Osoba koja prati kliničke studije 122 499
Projekt menadžer 121 690
Projekt menadžer 115 468
Rukovodilac odeljenja 110 553
HR Business Partner 110 168
Poreski savetnik 105 316
Finansijski kontrolor 103 411
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Prodavac u prodajnom objektu 22 723
Kasir 24 575
Merčendajzer 25 890
Vozač kola hitne pomoći 27 405
Šef odeljenja u prodajnom objektu 30 329
Referent prodaje 30 565
Domar u školi 32 206
Poslovođa prodajnog objekta 34 671
Mesar 35 191
Operater u kladionici 35 200
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu