Plate - Sremski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 56515 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 69% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik364157
Servisni inženjer299908
Sudski izvršitelj212217
Generalni direktor196614
Finansijki direktor167201
Finansijski menadžer156277
IT direktor151214
Šef mehanizacije144971
Scrum Master140130
Menadžer registracije lekova137698
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Serviser20000
Prodavac u prodajnom objektu20000
Vozač kola hitne pomoći23128
Domar u školi24021
Kasir24276
Merčendajzer24873
Webmaster24964
Šalterski službenik25009
Radnik u obezbeđenju25081
Higijeničar25882
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu