logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 58 942 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 69% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Servisni inženjer 312 029
Referent protivpožarne zaštite 288 458
Stariji prodajni savetnik 283 472
Generalni direktor 224 102
Pilot 191 377
Finansijki direktor 165 830
IT direktor 162 455
Šef mehanizacije 159 411
Menadžer proizvodnje 147 453
Finansijski menadžer 147 187
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Prodavac u prodajnom objektu 20 000
Serviser 20 000
Webmaster 20 000
Domar u školi 21 798
Kasir 22 990
Stručnjak za IT i tehničku podršku 24 111
Vozač kola hitne pomoći 24 166
Merčendajzer 24 776
Šalterski službenik 24 787
Radnik u obezbeđenju 25 976
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu