Plate - Sremski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 58943 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 69% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Servisni inženjer312030
Referent protivpožarne zaštite288459
Stariji prodajni savetnik283473
Generalni direktor224102
Pilot191378
Finansijki direktor165831
IT direktor162456
Šef mehanizacije159411
Menadžer proizvodnje147454
Finansijski menadžer147188
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Webmaster20000
Serviser20000
Prodavac u prodajnom objektu20000
Domar u školi21798
Kasir22990
Stručnjak za IT i tehničku podršku24112
Vozač kola hitne pomoći24166
Merčendajzer24776
Šalterski službenik24788
Radnik u obezbeđenju25977
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Sremski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu