logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 57 326 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 61% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Sudski izvršitelj 242 624
Pilot 187 724
Generalni direktor 160 158
Završni radovi u građevinarstvu 158 801
Menadžer proizvodnje 146 470
Finansijski menadžer 138 750
Rukovodilac odeljenja 138 335
Osoba koja prati kliničke studije 127 310
Menadžer registracije lekova 124 409
Projekt menadžer 121 057
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Arhivista, Administrator registra 30 878
Kontrolor 36 359
Asistent 39 101
Rukovalac na CNC mašini 39 579
Farmaceutski tehničar 39 742
Diplomirani veterinar 41 097
Špediter 43 711
Negovatelj 43 880
Optičar 43 927
Prodavac bankarskih usluga 43 951
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu