Plate - Pčinjski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 48442 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 63% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik293651
Osoba koja prati kliničke studije136998
Menadžer registracije lekova126708
Radiograf100429
Inženjer prodaje84985
Menadžer proizvoda82202
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje79170
Menadžer nabavke78919
Asistent registracije lekova76761
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima69248
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Vozač kola hitne pomoći22383
Higijeničar27188
Prodavac u prodajnom objektu27292
Kasir33168
Medicinska sestra34079
Merčendajzer34955
Fizioterapeut35433
Veterinarski tehničar36056
Stomatološki tehničar/sestra36397
Farmaceutski tehničar36422
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu