logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 58 003 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 61% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu