logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 55 381,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 41% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 247 350
Direktor prodaje - Viši menadžment 146 135
Izvršni direktor - Viši menadžment 138 814
Finansijki direktor - Viši menadžment 135 167
Regionalni direktor - Viši menadžment 134 464
Lead developer - Informacione tehnologije 130 133
IT direktor - Viši menadžment 129 605
Softver inženjer - Informacione tehnologije 126 265
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 121 142
Lizing direktor - Lizing 115 441
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Administrativni radnik, referent - Administracija 38 000
Stomatološki tehničar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Asistent radiologije - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Kontrolor - Upravljanje kvalitetom 38 000
Laboratorijski tehničar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Službenik - Lizing 38 000
Higijeničar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Fizioterapeut - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Metalurški inženjer - Rudarstvo, metalurgija 38 000
Hemijski laborant - Hemijska industrija 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu