logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 48 442 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 63% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Stariji prodajni savetnik 293 651
Osoba koja prati kliničke studije 136 997
Menadžer registracije lekova 126 707
Radiograf 100 429
Inženjer prodaje 84 984
Menadžer proizvoda 82 202
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje 79 170
Menadžer nabavke 78 918
Asistent registracije lekova 76 761
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima 69 248
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Vozač kola hitne pomoći 22 383
Higijeničar 27 188
Prodavac u prodajnom objektu 27 292
Kasir 33 168
Medicinska sestra 34 078
Merčendajzer 34 954
Fizioterapeut 35 432
Veterinarski tehničar 36 056
Stomatološki tehničar/sestra 36 397
Farmaceutski tehničar 36 421
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu