logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 58 965,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 56% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 227 951
IT direktor - Viši menadžment 138 664
Izvršni direktor - Viši menadžment 133 085
Direktor prodaje - Viši menadžment 131 993
Regionalni direktor - Viši menadžment 128 672
Finansijki direktor - Viši menadžment 124 861
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 123 422
Lizing direktor - Lizing 118 614
Lead developer - Informacione tehnologije 118 487
Softver inženjer - Informacione tehnologije 114 403
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Administrativni radnik, referent - Administracija 38 000
Obućar - Tekstilna, kožna, odevna industrija 38 000
Advokatski pripravnik - Pravo 38 000
Arhivista, Administrator registra - Administracija 38 000
Arheolog - Umetnost i kultura 38 000
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odevna industrija 38 000
Modni dizajner - Tekstilna, kožna, odevna industrija 38 000
Prehrambeni tehničar - Poljoprivreda, industrija hrane 38 000
Fotograf - Umetnost i kultura 38 000
Tehničar obrade drveta - Obrada drveta 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu