Plate - Pčinjski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 47821 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 61% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik373007
Menadžer registracije lekova137578
Osoba koja prati kliničke studije129494
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje80465
Inženjer prodaje78273
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima77184
Asistent registracije lekova75401
Menadžer nabavke75352
Medicinski savetnik72890
Lekar63241
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Operater u kladionici20076
Recepcioner I20640
Recepcioner22385
Vozač kola hitne pomoći23009
Higijeničar25763
Glavni recepcioner25792
Administrativni radnik, referent26527
Arhivista, Administrator registra27510
Prodavac u prodajnom objektu27655
Operater automatske obrade podataka29116
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu