Plate - Pčinjski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 48763 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 61% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik327290
Osoba koja prati kliničke studije132192
Menadžer registracije lekova123693
Inženjer prodaje80986
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje79148
Menadžer nabavke77121
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima76535
Asistent registracije lekova76194
Medicinski savetnik70752
Lekar62388
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Vozač kola hitne pomoći21850
Higijeničar25915
Prodavac u prodajnom objektu27696
Merčendajzer30247
Kasir30936
Veterinarski tehničar34145
Fizioterapeut34516
Medicinska sestra34980
Laboratorijski tehničar35388
Poslovođa prodajnog objekta35544
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pčinjski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu