logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 68 933 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 73% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Braničevski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Braničevski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu