logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 64 774 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 70% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Braničevski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Braničevski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor 329 760
IT direktor 277 279
Sudski izvršitelj 197 472
Pilot 190 791
Završni radovi u građevinarstvu 157 590
Menadžer proizvodnje 145 259
Rukovodilac odeljenja 130 922
Projekt menadžer 127 517
Osoba koja prati kliničke studije 127 342
Menadžer registracije lekova 124 441
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Braničevski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Administrativni radnik, referent 31 303
Poslovni sekretar 31 590
Telefonski operater 34 083
Magacioner 34 133
Vozač viljuškara 35 534
Radnik u metalnoj industriji 38 433
Broker 38 738
Veterinarski tehničar 38 760
Farmaceutski tehničar 39 774
Asistent 40 267
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Braničevski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu