Plate - Borski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 42043 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 51% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik378713
Servisni inženjer236842
Menadžer registracije lekova138788
Osoba koja prati kliničke studije130703
Direktor transporta108220
Projekt menadžer95523
Tehnički menadžer90865
Inženjer prodaje83980
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima82890
Šef mehanizacije81905
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Vozač službenog vozila24114
Vozač kola hitne pomoći24218
Saobraćajni tehničar24329
Vozač vozila A i B kategorije24660
Operater na mašini25372
Radnik u metalnoj industriji26520
Operater u kladionici26702
Higijeničar26973
Recepcioner I27267
Kurir27496
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu