logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 44 147 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 51% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Stariji prodajni savetnik 296 075
Pilot 179 067
Osoba koja prati kliničke studije 139 898
Finansijski menadžer 132 595
Menadžer registracije lekova 129 608
Radiograf 103 329
Direktor transporta 93 437
Inženjer prodaje 87 409
Tehnički menadžer 85 430
Menadžer proizvoda 84 626
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Saobraćajni tehničar 21 334
Vozač službenog vozila 23 777
Fakturista 24 698
Vozač kola hitne pomoći 25 283
Magacioner 25 832
Operater u kladionici 26 169
Kurir 26 701
Vozač vozila A i B kategorije 26 974
Recepcioner I 27 739
Recepcioner 28 102
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu