logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 59 722 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 63% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu