logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 71 274,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 55% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 260 758
Direktor prodaje - Viši menadžment 154 057
Izvršni direktor - Viši menadžment 146 338
Finansijki direktor - Viši menadžment 142 494
Regionalni direktor - Viši menadžment 141 752
Lead developer - Informacione tehnologije 137 187
IT direktor - Viši menadžment 136 631
Softver inženjer - Informacione tehnologije 133 110
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 127 708
Lizing direktor - Lizing 121 698
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Montažer - Proizvodnja 38 000
Montažer - Telekomunikacije 38 000
Građevinski radnik - Građevina i nekretnine 38 000
Tehničar - Telekomunikacije 38 000
Advokatski pripravnik - Pravo 38 000
Sportski trener - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Anketar - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi 38 000
Poštar - Telekomunikacije 38 000
Instruktor/trener u obrazovanju - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Promoter - Marketing, reklamiranje/advertajzing, PR 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu