Plate - Borski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 44147 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 52% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik296076
Pilot179067
Osoba koja prati kliničke studije139898
Finansijski menadžer132595
Menadžer registracije lekova129608
Radiograf103330
Direktor transporta93437
Inženjer prodaje87409
Tehnički menadžer85430
Menadžer proizvoda84627
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Saobraćajni tehničar21335
Vozač službenog vozila23778
Fakturista24698
Vozač kola hitne pomoći25284
Magacioner25832
Operater u kladionici26170
Kurir26701
Vozač vozila A i B kategorije26974
Recepcioner I27740
Recepcioner28102
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu