Plate - Borski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 43357 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 52% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik331255
Osoba koja prati kliničke studije134536
Menadžer registracije lekova126036
Direktor transporta97066
Tehnički menadžer85809
Inženjer prodaje84951
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje81491
Menadžer nabavke81085
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima80499
Asistent registracije lekova78538
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Saobraćajni tehničar24101
Vozač kola hitne pomoći24193
Vozač vozila A i B kategorije24751
Vozač službenog vozila24936
Kurir26355
Magacioner27227
Vozač viljuškara27690
Higijeničar28259
Prodavac u prodajnom objektu31661
Vozač autobusa32126
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Borski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu