Plate - Vojvodina

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 65490 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 73% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

VojvodinaRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

VojvodinaPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Kustos939592
Aranžer, dekorater557708
Dizajner485688
Kamerman, Montažer442761
Stariji prodajni savetnik396190
Fotograf321003
Servisni inženjer237642
Generalni direktor215924
Sudski izvršitelj212911
Finansijki direktor186511
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

VojvodinaPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Pomoćnik u kuhinji20000
Spremačica20000
Frizer20000
Turoperater20000
Recepcioner20000
Menadžer ugostiteljskog objekta20000
Kozmetičar20000
Konobar20000
Animator20000
Barmen20947
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

VojvodinaNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu