Plate - Raški okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 47756 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 64% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik297686
Servisni inženjer245258
Pilot187743
C++ Programer156071
Scrum Master149829
Softver inženjer139389
.NET Programer138153
Osoba koja prati kliničke studije137582
Finansijski menadžer137542
Rukovodilac odeljenja136952
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Pomoćnik u kuhinji20000
Spremačica20000
Radnik u metalnoj industriji20712
Rukovalac građevinskim mašinama21992
Domar u školi22334
Vozač kola hitne pomoći22967
Građevinski radnik24854
Operater u kladionici25461
Građevinski tehničar25793
Operater na mašini26690
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu