logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 71 437,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 56% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 245 696
Direktor prodaje - Viši menadžment 145 158
Izvršni direktor - Viši menadžment 137 886
Finansijki direktor - Viši menadžment 134 263
Regionalni direktor - Viši menadžment 133 565
Lead developer - Informacione tehnologije 129 263
IT direktor - Viši menadžment 128 739
Softver inženjer - Informacione tehnologije 125 421
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 120 332
Lizing direktor - Lizing 114 669
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Administrativni radnik, referent - Administracija 38 000
Kontrolor - Upravljanje kvalitetom 38 000
Laboratorijski tehničar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Službenik - Lizing 38 000
Higijeničar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Fizioterapeut - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Metalurški inženjer - Rudarstvo, metalurgija 38 000
Veterinarski tehničar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Tehničar vodoprivrede - Vodoprivreda, šumarstvo, ekologija 38 000
Asistent radiologije - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu