logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 62 977,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 53% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 224 721
IT direktor - Viši menadžment 141 822
Regionalni direktor - Viši menadžment 131 323
Izvršni direktor - Viši menadžment 130 373
Direktor prodaje - Viši menadžment 127 736
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 126 881
Finansijki direktor - Viši menadžment 124 389
Lead developer - Informacione tehnologije 118 790
Lizing direktor - Lizing 114 423
Softver inženjer - Informacione tehnologije 109 082
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Administrativni radnik, referent - Administracija 38 000
Poslovni sekretar - Administracija 38 000
Plesač - Umetnost i kultura 38 000
Kontrolor - Proizvodnja 38 000
Kurir - Transport, špedicija, logistika 38 000
Operater u kladionici - Administracija 38 000
Sekač/Brusač/Polirač - Mašinstvo 38 000
Lakirer - Automobilska industrija 38 000
Radnik u metalnoj industriji - Mašinstvo 38 000
Kontrolor - Upravljanje kvalitetom 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Raški okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu