logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 57 253 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 50% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor 194 769
Direktor prodaje 157 175
Finansijki direktor 142 016
Regionalni direktor 128 225
IT direktor 124 723
Izvršni direktor 123 627
Lizing direktor 119 888
Marketing direktor 111 689
Menadžer IT proizvoda 110 810
Business Development Manager 110 718
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Veterinarski tehničar 30 000
Točilac goriva 30 000
Frizer 30 000
Paker 30 000
Knjigovezac 30 000
Zdravstveni asistent 30 000
Rezač tkanine 30 000
Domar u školi 30 000
Obućar 30 000
Merčendajzer 30 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu