Plate - Rasinski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 46454 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 64% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik327368
Servisni inženjer240558
Finansijski menadžer152404
Rukovodilac odeljenja138712
Osoba koja prati kliničke studije131277
Menadžer proizvodnje127029
Menadžer registracije lekova122777
Stujart/stjuardesa118786
Supervizor prodavnice/prodaje116918
Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima113630
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Pomoćnik u kuhinji20000
Mesar20000
Turoperater20000
Spremačica20000
Traktorista, vozač kombajna20000
Prehrambeni tehničar20586
Vozač kola hitne pomoći20934
Saobraćajni tehničar21508
Vozač vozila A i B kategorije22157
Pekar22333
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu