Plate - Rasinski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 47190 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 65% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik293189
Servisni inženjer251349
Referent protivpožarne zaštite220971
Pilot182808
Finansijski menadžer142754
Rukovodilac odeljenja142708
Osoba koja prati kliničke studije131458
Menadžer proizvodnje129667
Menadžer registracije lekova121168
Stujart/stjuardesa117683
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Prehrambeni tehničar20000
Vozač kola hitne pomoći20000
Menadžer zaštite na radu20000
Spremačica20000
Pekar20000
Mesar20000
Vojnik20000
Traktorista, vozač kombajna20000
Pomoćnik u kuhinji20000
Radnik u obezbeđenju20000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu