logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 56 196 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 59% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Finansijski menadžer 132 530
Poreski savetnik 88 123
Finansijski kontrolor 86 218
Inženjer prodaje 84 755
Finansijski savetnik 84 634
Konsultant 84 598
Glavni računovođa 78 084
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima 77 893
Rukovodilac odeljenja 75 001
Revizor 70 923
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Prodavac u prodajnom objektu 26 955
Operater u kladionici 27 707
Kasir 28 807
Recepcioner 29 392
Merčendajzer 30 122
Bravar 32 901
Arhivista, Administrator registra 34 451
Šef odeljenja u prodajnom objektu 34 561
Poslovni sekretar 34 644
Referent prodaje 34 797
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Rasinski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu