Plate - Pomoravski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 49638 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 66% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik331868
Servisni inženjer234888
Generalni direktor219568
Referent protivpožarne zaštite164284
Finansijki direktor158980
IT direktor153867
Finansijski menadžer144677
Izvršni direktor141264
Menadžer proizvodnje136331
Rukovodilac odeljenja131344
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Vatrogasac/spasilac20000
Zatvorski službenik20000
Policajac20000
Inspektor u policiji20000
Menadžer zaštite na radu20000
Spremačica20000
Paker20000
Turoperater20000
Pomoćnik u kuhinji20000
Radnik u obezbeđenju20000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu