logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 60 055,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 54% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 200 513
Direktor prodaje - Viši menadžment 131 757
Izvršni direktor - Viši menadžment 129 875
Regionalni direktor - Viši menadžment 129 601
IT direktor - Viši menadžment 128 612
Finansijki direktor - Viši menadžment 124 978
Lead developer - Informacione tehnologije 118 150
Lizing direktor - Lizing 116 537
Marketing direktor - Viši menadžment 110 651
Tehnički direktor - Viši menadžment 110 383
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Točilac goriva - Uslužna industrija 30 000
Frizer - Uslužna industrija 30 000
Radnik na tapaciranju - Obrada drveta 30 000
Domar u školi - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 30 000
Prodavac u prodajnom objektu - Trgovina 30 000
Šminker, izrađivač perika - Umetnost i kultura 30 000
Merčendajzer - Trgovina 30 000
Krojač - Tekstilna, kožna, odevna industrija 30 000
Berač - Poljoprivreda, industrija hrane 30 000
Recepcioner I - Administracija 30 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu