logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 53 913 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 47% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Menadžer proizvodnje 135 500
Menadžer registracije lekova 132 062
Projekt menadžer 105 382
Menadžer postrojenja/objekta 86 858
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje 76 748
Šef gradilišta 69 434
Građevinski inženjer 65 965
Lekar 61 848
Farmaceut 58 684
Projektant 58 116
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Operater u kladionici 28 848
Recepcioner 33 098
Arhivista, Administrator registra 36 036
Poslovni sekretar 36 088
Administrativni radnik, referent 36 753
Telefonski operater 36 889
Veterinarski tehničar 37 696
Operater automatske obrade podataka 39 565
Medicinska sestra 40 407
Fizioterapeut 40 453
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu