logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 53 967 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 52% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor 218 221
Finansijki direktor 155 574
Izvršni direktor 144 937
Rukovodilac odeljenja 142 594
Menadžer proizvodnje 137 449
Osoba koja prati kliničke studije 127 532
Menadžer registracije lekova 124 630
Finansijski menadžer 123 020
Projekt menadžer 120 930
Rukovodilac odeljenja 119 813
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Recepcioner 20 000
Sistem administrator 20 000
Web dizajner 20 000
Servisni inženjer 28 313
Prodavac u prodajnom objektu 28 889
Fakturista 31 868
Magacioner 32 054
Ketering menadžer 32 487
IT tester 33 369
Administrativni radnik, referent 33 371
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu