logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 54 896 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 52% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Menadžer proizvodnje 134 610
Menadžer registracije lekova 129 225
Osoba koja prati kliničke studije 121 976
Projekt menadžer 106 672
Inženjer prodaje 87 570
Menadžer postrojenja/objekta 87 437
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima 80 708
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje 80 279
Menadžer nabavke 71 144
Asistent registracije lekova 70 722
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Operater u kladionici 25 931
Vozač kola hitne pomoći 26 882
Recepcioner 27 616
Prodavac u prodajnom objektu 29 770
Kasir 31 622
Arhivista, Administrator registra 32 675
Poslovni sekretar 32 868
Merčendajzer 32 937
Administrativni radnik, referent 34 115
Operater automatske obrade podataka 34 313
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu