Plate - Pomoravski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 48236 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 65% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik377910
Servisni inženjer238717
Generalni direktor200828
Finansijki direktor171415
IT direktor155428
Finansijski menadžer146524
Menadžer registracije lekova138235
Izvršni direktor137721
Regionalni direktor135852
Direktor prodaje131630
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Pomoćnik u kuhinji20000
Spremačica20000
Turoperater20000
Recepcioner20000
Menadžer ugostiteljskog objekta20000
Radnik u obezbeđenju20000
Konobar20000
Domar u školi21422
Animator22927
Fakturista23469
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu