logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 62 613,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 54% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 230 609
IT direktor - Viši menadžment 140 282
Izvršni direktor - Viši menadžment 134 637
Direktor prodaje - Viši menadžment 133 532
Regionalni direktor - Viši menadžment 130 172
Finansijki direktor - Viši menadžment 126 317
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 124 861
Lizing direktor - Lizing 119 998
Lead developer - Informacione tehnologije 119 869
Softver inženjer - Informacione tehnologije 115 737
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Administrativni radnik, referent - Administracija 38 000
Vatrogasac/spasilac - Obezbeđenje i zaštita 38 000
Tehničar obrade drveta - Obrada drveta 38 000
Zdravstveni asistent - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Knjigovezac - Novinarstvo, štamparstvo i mediji 38 000
Krupije - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo 38 000
Sportski trener - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Tehničar vodoprivrede - Vodoprivreda, šumarstvo, ekologija 38 000
Geodet - Građevina i nekretnine 38 000
Direktor izdavaštva - Novinarstvo, štamparstvo i mediji 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pomoravski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu