logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 50 491 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 67% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Stariji prodajni savetnik 302 840
Servisni inženjer 251 579
Pilot 183 588
Osoba koja prati kliničke studije 140 660
Menadžer proizvodnje 137 528
Menadžer registracije lekova 130 370
C++ Programer 128 739
Finansijski menadžer 128 207
Scrum Master 122 498
Projekt menadžer 114 967
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Serviser 20 000
Webmaster 20 000
Fakturista 20 310
Paker 20 615
Stručnjak za IT i tehničku podršku 23 175
Auto električar 25 098
Saobraćajni tehničar 25 855
Radnik 25 886
Mlađi statističar 26 038
Vozač kola hitne pomoći 26 045
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu