Plate - Podunavski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 50592 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 68% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik337688
Servisni inženjer240660
Scrum Master143003
Finansijski menadžer139684
Menadžer proizvodnje139476
C++ Programer134396
Osoba koja prati kliničke studije132289
Softver inženjer132030
Menadžer registracije lekova123789
.NET Programer115718
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Fakturista20000
Paker20000
Serviser20000
Webmaster20876
Vozač kola hitne pomoći21946
Auto električar23504
Higijeničar26012
Mlađi statističar26047
Radnik26510
Referent za obračun plata27389
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu