Plate - Podunavski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 50491 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 68% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik302841
Servisni inženjer251579
Pilot183588
Osoba koja prati kliničke studije140660
Menadžer proizvodnje137529
Menadžer registracije lekova130370
C++ Programer128740
Finansijski menadžer128208
Scrum Master122498
Projekt menadžer114967
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Serviser20000
Webmaster20000
Fakturista20311
Paker20616
Stručnjak za IT i tehničku podršku23176
Auto električar25099
Saobraćajni tehničar25856
Radnik25886
Mlađi statističar26038
Vozač kola hitne pomoći26046
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu