logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 58 474 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 62% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu