logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 62 187,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 44% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 261 227
Direktor prodaje - Viši menadžment 154 334
Izvršni direktor - Viši menadžment 146 602
Finansijki direktor - Viši menadžment 142 750
Regionalni direktor - Viši menadžment 142 007
Lead developer - Informacione tehnologije 137 434
IT direktor - Viši menadžment 136 876
Softver inženjer - Informacione tehnologije 133 349
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 127 938
Lizing direktor - Lizing 121 917
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Konobar - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo 38 000
Krojač - Tekstilna, kožna, odevna industrija 38 000
Vaspitač - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Operater na mašinama - Elektroinženjerstvo 38 000
Paralegal - student prava - Pravo 38 000
Anketar - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi 38 000
Bibliotekar - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Obućar - Tekstilna, kožna, odevna industrija 38 000
Sportski trener - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Promoter - Marketing, reklamiranje/advertajzing, PR 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Podunavski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu