logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 67 468,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 56% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 253 894
IT direktor - Viši menadžment 154 446
Izvršni direktor - Viši menadžment 148 232
Direktor prodaje - Viši menadžment 147 015
Regionalni direktor - Viši menadžment 143 316
Finansijki direktor - Viši menadžment 139 071
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 137 468
Lizing direktor - Lizing 132 114
Lead developer - Informacione tehnologije 131 973
Softver inženjer - Informacione tehnologije 127 423
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Stomatološki tehničar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Montažer - Proizvodnja 38 000
Referent za kulturu - Umetnost i kultura 38 000
Barmen - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo 38 000
Specijalista za stočarstvo - Poljoprivreda, industrija hrane 38 000
Zlatar - Uslužna industrija 38 000
Mesar - Poljoprivreda, industrija hrane 38 000
Instruktor/trener u obrazovanju - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Radnik u metalnoj industriji - Mašinstvo 38 000
Lakirer - Proizvodnja 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu