logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 51 812 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 65% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Stariji prodajni savetnik 301 027
Servisni inženjer 251 274
Pilot 190 028
Menadžer proizvodnje 154 243
C++ Programer 150 774
Scrum Master 144 533
Finansijski menadžer 140 523
Osoba koja prati kliničke studije 137 917
Rukovodilac odeljenja 134 262
Softver inženjer 134 093
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Serviser 21 819
Vozač kola hitne pomoći 23 303
Domar u školi 23 957
Radnik u metalnoj industriji 26 728
Higijeničar 28 108
Traktorista, vozač kombajna 28 572
Operater u kladionici 28 859
Mesar 28 885
Prehrambeni tehničar 29 069
Pekar 29 193
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu