logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 65 498,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 56% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 251 982
IT direktor - Viši menadžment 159 026
Regionalni direktor - Viši menadžment 147 254
Izvršni direktor - Viši menadžment 146 189
Direktor prodaje - Viši menadžment 143 232
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 142 273
Finansijki direktor - Viši menadžment 139 478
Lead developer - Informacione tehnologije 133 200
Lizing direktor - Lizing 128 303
Softver inženjer - Informacione tehnologije 122 315
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Prodavac u prodajnom objektu - Trgovina 37 602
Baštovan - Uslužna industrija 38 000
Pekar - Poljoprivreda, industrija hrane 38 000
Farmaceutski tehničar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Hemijski laborant - Hemijska industrija 38 000
Turistički vodič - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo 38 000
Instruktor/trener u obrazovanju - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Magacioner - Transport, špedicija, logistika 38 000
Zlatar - Uslužna industrija 38 000
Specijalista za stočarstvo - Poljoprivreda, industrija hrane 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu