logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 59 879 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 62% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Menadžer registracije lekova 126 336
Osoba koja prati kliničke studije 119 087
Inženjer prodaje 95 615
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima 88 752
Menadžer nabavke 79 189
Account Manager 78 286
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje 77 390
Menadžer logistike 76 072
Inženjer održavanja 71 941
Procesni inženjer 69 563
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Vozač kola hitne pomoći 23 993
Operater u kladionici 30 711
Domar u školi 32 375
Recepcioner 32 395
Veterinarski tehničar 35 499
Medicinska sestra 36 163
Kurir 37 097
Laboratorijski tehničar 37 160
Farmaceutski tehničar 37 240
Stomatološki tehničar/sestra 37 283
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu