Plate - Mačvanski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 51812 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 65% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik301028
Servisni inženjer251274
Pilot190029
Menadžer proizvodnje154244
C++ Programer150775
Scrum Master144534
Finansijski menadžer140524
Osoba koja prati kliničke studije137918
Rukovodilac odeljenja134262
Softver inženjer134093
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Serviser21819
Vozač kola hitne pomoći23303
Domar u školi23958
Radnik u metalnoj industriji26728
Higijeničar28108
Traktorista, vozač kombajna28572
Operater u kladionici28860
Mesar28886
Prehrambeni tehničar29070
Pekar29193
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Mačvanski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu