logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 49 057 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 62% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Kolubarski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Kolubarski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Stariji prodajni savetnik 299 603
Servisni inženjer 250 425
Pilot 183 623
Menadžer proizvodnje 140 948
Osoba koja prati kliničke studije 134 114
Menadžer registracije lekova 123 824
Projekt menadžer 103 926
Direktor transporta 97 993
Šef mehanizacije 97 807
Radiograf 97 545
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Kolubarski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Vozač kola hitne pomoći 20 000
Higijeničar 24 304
Radnik u metalnoj industriji 25 879
Saobraćajni tehničar 25 891
Vozač službenog vozila 28 334
Operater u kladionici 28 423
Recepcioner I 29 993
Recepcioner 30 356
Magacioner 30 388
Medicinska sestra 31 195
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Kolubarski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu