logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 60 929 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 65% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Kolubarski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Kolubarski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Inženjer prodaje 82 593
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima 81 831
Menadžer nabavke 77 575
Account Manager 65 955
Menadžer prodaje 60 344
Menadžer za javne nabavke 56 469
Office Manager 54 752
Predstavnik/agent prodaje 52 945
Asistent 49 434
Asistent na projektima 48 876
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Kolubarski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Prodavac u prodajnom objektu 31 164
Kasir 31 396
Operater u kladionici 31 493
Šef odeljenja u prodajnom objektu 32 132
Merčendajzer 34 104
Recepcioner 35 743
Arhivista, Administrator registra 38 681
Poslovni sekretar 38 733
Administrativni radnik, referent 39 398
Telefonski operater 39 534
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Kolubarski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu