logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 64 086,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 59% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 257 173
Direktor prodaje - Viši menadžment 151 939
Izvršni direktor - Viši menadžment 144 326
Finansijki direktor - Viši menadžment 140 535
Regionalni direktor - Viši menadžment 139 804
Lead developer - Informacione tehnologije 135 301
IT direktor - Viši menadžment 134 752
Softver inženjer - Informacione tehnologije 131 280
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 125 952
Lizing direktor - Lizing 120 025
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Montažer - Proizvodnja 38 000
Šivač - Tekstilna, kožna, odevna industrija 38 000
Laborant - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 38 000
Serviser - Informacione tehnologije 38 000
Recepcioner - Administracija 38 000
Poslovni sekretar - Administracija 38 000
Telefonski operater - Administracija 38 000
Arhivista, Administrator registra - Administracija 38 000
Montažer - Telekomunikacije 38 000
Operater automatske obrade podataka - Administracija 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu