logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 57 681 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 63% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu