logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 56 193 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 50% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 190 724
Direktor prodaje - Viši menadžment 149 758
Regionalni direktor - Viši menadžment 137 076
Finansijki direktor - Viši menadžment 134 884
IT direktor - Viši menadžment 124 284
Izvršni direktor - Viši menadžment 122 556
Lizing direktor - Lizing 119 768
Business Development Manager - Menadžerski posao 112 773
Menadžer IT proizvoda - Informacione tehnologije 110 712
Softver inženjer - Informacione tehnologije 110 393
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Fitnes instruktor - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 30 000
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odevna industrija 30 000
Zdravstveni asistent - Medicina, farmacija, veterina 30 000
Knjigovezac - Novinarstvo, štamparstvo i mediji 30 000
Radnik na tapaciranju - Obrada drveta 30 000
Nutricionista - Medicina, farmacija, veterina 30 000
Frizer - Uslužna industrija 30 000
Točilac goriva - Uslužna industrija 30 000
Domar u školi - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 30 000
Merčendajzer - Trgovina 30 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu