logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 57 367,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 52% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 206 072
Direktor prodaje - Viši menadžment 135 410
Izvršni direktor - Viši menadžment 133 476
Regionalni direktor - Viši menadžment 133 195
IT direktor - Viši menadžment 132 178
Finansijki direktor - Viši menadžment 128 443
Lead developer - Informacione tehnologije 121 426
Lizing direktor - Lizing 119 768
Marketing direktor - Viši menadžment 113 719
Tehnički direktor - Viši menadžment 113 443
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Točilac goriva - Uslužna industrija 30 000
Vozač kola hitne pomoći - Medicina, farmacija, veterina 30 000
Pomoćnik u kuhinji - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo 30 000
Spasilac, Instruktor plivanja - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo 30 000
Kasir - Trgovina 30 000
Polagač cevi - Građevina i nekretnine 30 000
Baštovan - Uslužna industrija 30 000
Au pair, čuvanje dece i kućni poslovi - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi 30 000
Domar u školi - Obrazovanje, naučni i istraživački rad 30 000
Merčendajzer - Trgovina 30 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu