logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 56 577 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 61% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Jablanički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu