logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Republika Srbija u kategoriji Novinarstvo, štamparstvo i mediji je obično od 35 647,00 RSD (minimalna plata ) do 80 895,00 RSD (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos mesečne neto plate
40K
50K
60K
70K
80K
 
10% 36K RSD
90% 81K RSD
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Advertajzing menadžer

43 089 - 101 458 RSD

Content provider

38 767 - 88 321 RSD

Direktor izdavaštva

30 936 - 78 018 RSD

Dizajner (obrada fotografije)

31 833 - 76 294 RSD

Grafički dizajner

41 335 - 86 739 RSD

Kamerman, Montažer

35 574 - 87 091 RSD

Knjigovezac

30 000 - 51 902 RSD

Korektor/Lektor

30 000 - 63 300 RSD

Mlađi grafički dizajner

30 000 - 62 698 RSD

Novinar

30 000 - 82 971 RSD

Radnik na pripremi za štampu

33 831 - 58 686 RSD

Radnik u štampariji

37 668 - 65 242 RSD

Reporter

37 295 - 87 314 RSD

Stariji grafički dizajner

40 637 - 99 994 RSD

TV/Film asistent produkcije

33 692 - 82 707 RSD

Tehničar u režiji

35 656 - 82 632 RSD

Urednik

33 168 - 85 671 RSD

Urednik

40 452 - 93 139 RSD