logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Republika Srbija u kategoriji Novinarstvo, štamparstvo i mediji je obično od 34 321,00 RSD (minimalna plata ) do 81 255,00 RSD (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos mesečne neto plate
40K
50K
60K
70K
80K
 
10% 34K RSD
90% 81K RSD
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Advertajzing menadžer

42 827 - 99 672 RSD
Vidi više

Content provider

38 729 - 88 685 RSD
Vidi više

Direktor izdavaštva

38 000 - 77 314 RSD
Vidi više

Dizajner (obrada fotografije)

38 000 - 77 705 RSD
Vidi više

Grafički dizajner

38 000 - 84 238 RSD
Vidi više

Kamerman, Montažer

38 000 - 91 321 RSD
Vidi više

Knjigovezac

38 000 - 51 985 RSD
Vidi više

Korektor/Lektor

38 000 - 62 411 RSD
Vidi više

Mlađi grafički dizajner

38 000 - 62 758 RSD
Vidi više

Novinar

38 000 - 87 589 RSD
Vidi više

Radnik na pripremi za štampu

38 000 - 58 844 RSD
Vidi više

Radnik u štampariji

38 000 - 68 561 RSD
Vidi više

Reporter

38 000 - 90 179 RSD
Vidi više

Stariji grafički dizajner

40 018 - 91 495 RSD
Vidi više

TV/Film asistent produkcije

38 000 - 81 704 RSD
Vidi više

Tehničar u režiji

38 000 - 82 404 RSD
Vidi više

Urednik

38 000 - 86 050 RSD
Vidi više

Urednik

40 642 - 93 346 RSD
Vidi više