Životni ciklus analize plata

Zber dát

Prikupljanje podataka

Anketa o platama InfoPlate.rs kontinuirano prikuplja podatke direktno od zaposlenih.
Zber dát

Prečišćavanje podataka

Dobijeni podaci se podvrgavaju kontroli u tri faze. Trenutno istraživanje sadrži podatke o neto platama prikupljenih od skoro 15,000 ispitanika.
Zber dát

Individualni zahtevi

Prema zahtevu kompanije proveravamo da li InfoPlate.rs ima uzorak podataka za potrebe kompanije.
Zber dát

Dostava analize

Po potvrdi o prihvatanju ponuđene cene, uradićemo prilagođenu analizu. Rok za dostavljanje zavisi od strukture potrebnih podataka, obično u roku od 5 radnih dana.