logo
still collecting graphics

Zaposleni ste na poziciji Data scientist u Republika Srbija? Zanima vas poređenje vaše plate s drugim ljudima na istoj pozicji?

Idete na intervju ili treba da pregovarate o visini plate i zanima vas koji iznos je odgovarajući za vašu poziciju?

Lako je! Odgovorite na kratak upitnik i saznaćete iznos plate za poziciju Data scientist u Republika Srbija.*

Uporedite svoju platu sa drugima.

Opis radne pozicije

  • Komunikacija sa kupcem (interni kupac), komunikacija sa arhitektom podataka, analitičarima podataka, programerima
  • Prikupljanje strukturiranih i nestrukturiranih podataka, priprema podataka
  • Analiza podataka, mašinsko učenje, transformacija podataka, prediktivno modeliranje, vizualizacija podataka, rudarenje teksta, NLP
  • Dizajn i razvoj novog rešenja (R, Pithon)
  • Pratite nove trendove podataka
  • Uvođenje novih rešenja i metoda u oblasti nauke o podacima

Raspon plata za srodne pozicije u kategoriji Informacione tehnologije

Niske plate

Prosečna plata

Visoka plata