logo
still collecting graphics

Zaposleni ste na poziciji Administrator ugovora u Republika Srbija? Zanima vas poređenje vaše plate s drugim ljudima na istoj pozicji?

Idete na intervju ili treba da pregovarate o visini plate i zanima vas koji iznos je odgovarajući za vašu poziciju?

Lako je! Odgovorite na kratak upitnik i saznaćete iznos plate za poziciju Administrator ugovora u Republika Srbija.*

Uporedite svoju platu sa drugima.

Opis radne pozicije

  • Priprema kupoprodajnih ugovora
  • Pregovaranje o uslovima ugovora sa internim i eksternim partnerima
  • Pregledanje i ažuriranje postojećih ugovora

Raspon plata za srodne pozicije u kategoriji Administracija

Niske plate

Prosečna plata

Visoka plata