logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 60 756 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 62% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Zlatiborski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zlatiborski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Menadžer registracije lekova 132 728
Osoba koja prati kliničke studije 125 480
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje 83 783
Asistent registracije lekova 74 225
Lekar 66 139
Farmaceut 61 827
Glavna medicinska sestra 56 254
Office Manager 54 433
Menadžer za javne nabavke 54 428
Stomatološki tehničar 52 424
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zlatiborski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Vozač kola hitne pomoći 30 385
Operater u kladionici 31 269
Recepcioner 32 954
Arhivista, Administrator registra 38 013
Poslovni sekretar 38 206
Administrativni radnik, referent 39 453
Operater automatske obrade podataka 39 651
Telefonski operater 39 719
Veterinarski tehničar 41 891
Medicinska sestra 42 555
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zlatiborski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu