logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 52 861 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 68% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Stariji prodajni savetnik 299 118
Servisni inženjer 249 383
Generalni direktor 222 890
Sudski izvršitelj 202 668
Pilot 186 928
Referent protivpožarne zaštite 177 409
Finansijki direktor 164 619
IT direktor 161 243
C++ Programer 156 542
Scrum Master 150 300
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Policajac 20 000
Radnik u obezbeđenju 20 000
Vojnik 20 000
Menadžer zaštite na radu 20 000
Inspektor u policiji 20 000
Vatrogasac/spasilac 20 000
Spremačica 20 000
Menadžer ugostiteljskog objekta 20 000
Pomoćnik u kuhinji 20 000
Turoperater 20 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu