Plate - Nišavski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 51227 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 68% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik378594
Servisni inženjer240065
Sudski izvršitelj224628
Generalni direktor187050
Finansijki direktor157637
Finansijski menadžer151914
Scrum Master148871
IT direktor141650
Menadžer registracije lekova137186
Rukovodilac odeljenja135200
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Pomoćnik u kuhinji20000
Spremačica20000
Radnik u obezbeđenju20000
Turoperater20000
Serviser20981
Paker22573
Vozač kola hitne pomoći22616
Domar u školi23796
Traktorista, vozač kombajna24142
Higijeničar25370
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu