Plate - Nišavski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 52862 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 68% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik299119
Servisni inženjer249384
Generalni direktor222891
Sudski izvršitelj202668
Pilot186929
Referent protivpožarne zaštite177409
Finansijki direktor164619
IT direktor161244
C++ Programer156542
Scrum Master150301
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Inspektor u policiji20000
Menadžer zaštite na radu20000
Radnik u obezbeđenju20000
Spremačica20000
Vatrogasac/spasilac20000
Pomoćnik u kuhinji20000
Policajac20000
Turoperater20000
Vojnik20000
Menadžer ugostiteljskog objekta20000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu