Plate - Nišavski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 51865 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 68% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik336039
Servisni inženjer239103
Generalni direktor227132
Sudski izvršitelj209512
Referent protivpožarne zaštite204828
Finansijki direktor166544
IT direktor161431
Scrum Master153962
Finansijski menadžer151924
Izvršni direktor148828
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Pomoćnik u kuhinji20000
Turoperater20000
Radnik u obezbeđenju20000
Paker20000
Vozač kola hitne pomoći20000
Vojnik20000
Spremačica20000
Menadžer zaštite na radu20000
Domar u školi23253
Higijeničar23616
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Nišavski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu