logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 68 286,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 57% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Moravički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Moravički okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 270 193
IT direktor - Viši menadžment 164 360
Izvršni direktor - Viši menadžment 157 747
Direktor prodaje - Viši menadžment 156 453
Regionalni direktor - Viši menadžment 152 516
Finansijki direktor - Viši menadžment 147 999
DevOps inženjer - Informacione tehnologije 146 293
Lizing direktor - Lizing 140 595
Lead developer - Informacione tehnologije 140 445
Softver inženjer - Informacione tehnologije 135 603
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Moravički okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Prodavac u prodajnom objektu - Trgovina 36 719
Plesač - Umetnost i kultura 38 000
Optičar - Medicina, farmacija, veterina 38 000
Kontrolor - Proizvodnja 38 000
Kurir - Transport, špedicija, logistika 38 000
Aranžer, dekorater - Umetnost i kultura 38 000
Anketar - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi 38 000
Radnik u obezbeđenju - Obezbeđenje i zaštita 38 000
Spremačica - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo 38 000
Obućar - Tekstilna, kožna, odevna industrija 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Moravički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu