Plate - Moravički okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 50786 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 65% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Moravički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Moravički okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Stariji prodajni savetnik372644
Servisni inženjer246790
Generalni direktor162910
Finansijski menadžer145331
Scrum Master136567
Finansijki direktor133497
Menadžer registracije lekova132680
Rukovodilac odeljenja127869
Osoba koja prati kliničke studije124596
Menadžer proizvodnje120048
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Moravički okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Rukovodilac laboratorije20000
Serviser20000
Vozač kola hitne pomoći20000
Higijeničar20865
Webmaster21401
Fakturista22276
Rukovalac građevinskim mašinama27121
Knjigovezac27262
Prodavac u prodajnom objektu27292
Građevinski tehničar27299
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Moravički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu