18 595 učesnika

Istraživanje plata InfoPlate.rs ima najveću bazu plata u našoj zemlji.

Partner za Srbiju

Istraživanje plata i poređenje plata na infoplate.rs vam je obezbedio Profesia, spol. s r.. i Infostud 3 d.o.o.
InfoPlate.rs je deo Paylab.com, međunarodnog istraživanja plata.

Vesti o InfoPlate.rs

Pružamo vam potpuno novi dizajn sajta infoplate.rs

InfoPlate.rs pružaju mogućnost:

Uporedite svoju platu

Saznajte kolika je plata za vašu radnu poziciju na tržištu rada u Srbiji i uporedite je sa drugima koji obavljaju posao sličan vašem.

Kada ćete postati milioner!

Saznajte, za koliko godina ćete zaraditi milion!

Analiza plata za kompanije

Putem ovog sajta pružamo mogućnost kompanijama da objektivno formiraju platu za određenu radnu poziciju ili da porede plate jednog zaposlenog sa drugim platama (za tu poziciju) na tržištu rada i da ih popotrebi ažuriraju.