Plate - Šumadijski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 58751 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 74% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Šumadijski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Šumadijski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Referent protivpožarne zaštite403400
Stariji prodajni savetnik318163
Inspektor u policiji246842
Zatvorski službenik238238
Servisni inženjer234648
Vatrogasac/spasilac226757
Generalni direktor225282
Policajac222575
Vojnik217166
Menadžer zaštite na radu203816
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Šumadijski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Webmaster20000
Promoter20000
Spremačica20000
Serviser20000
Pomoćnik u kuhinji20000
Turoperater20000
Prodavac u prodajnom objektu20000
Vozač kola hitne pomoći20000
Domar u školi20147
Merčendajzer21119
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Šumadijski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu