logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 61 880,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 54% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Šumadijski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Šumadijski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 266 360
Direktor prodaje - Viši menadžment 175 025
Izvršni direktor - Viši menadžment 172 525
Regionalni direktor - Viši menadžment 172 162
IT direktor - Viši menadžment 170 848
Finansijki direktor - Viši menadžment 166 020
Lizing direktor - Lizing 154 807
Marketing direktor - Viši menadžment 146 988
Tehnički direktor - Viši menadžment 146 632
Pilot - Transport, špedicija, logistika 142 722
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Šumadijski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Serviser - Informacione tehnologije 30 000
IT mrežni administrator - Informacione tehnologije 34 408
Stručnjak za IT i tehničku podršku - Informacione tehnologije 37 108
Razni niskokvalifikovani i pomoćni poslovi - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi 38 000
Čistač - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi 38 000
Šivač - Tekstilna, kožna, odevna industrija 38 000
Berač - Poljoprivreda, industrija hrane 38 000
Baštovan - Uslužna industrija 38 000
Au pair, čuvanje dece i kućni poslovi - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi 38 000
Pogrebni radnik - Uslužna industrija 38 000
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Šumadijski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu