logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 103 889,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 66% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu