logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 51 094 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 49% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu