logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 61 758,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 43% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu