logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 46 097 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 64% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Stariji prodajni savetnik 276 514
Pilot 181 939
Direktor transporta 96 309
Projekt menadžer 83 585
Tehnički menadžer 80 584
Procesni inženjer 68 808
Menadžer logistike 68 096
Inženjer prodaje 67 848
Elektroinženjer 66 579
Menadžer proizvoda 65 065
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Kasir 20 000
Merčendajzer 20 000
Referent prodaje 20 000
Prodavac u prodajnom objektu 20 000
Šef odeljenja u prodajnom objektu 20 235
Poslovođa prodajnog objekta 23 065
Saobraćajni tehničar 24 207
Referent nabavke 25 510
Vozač službenog vozila 26 650
Magacioner 28 704
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu