logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 53 646 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 61% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Pilot 184 903
Menadžer proizvodnje 129 899
Finansijski menadžer 124 228
IT menadžer 118 971
ABAP Programer 115 893
Osoba koja prati kliničke studije 115 267
Menadžer registracije lekova 112 365
Java Programer 109 202
Projekt menadžer 103 126
Projekt menadžer 94 922
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Farmaceutski tehničar 27 698
Kurir 27 792
Magacioner 28 245
Diplomirani veterinar 29 053
Vozač vozila A i B kategorije 31 576
Metrolog 34 151
Vozač autobusa 34 443
Nutricionista 34 537
Poslovođa u proizvodnji 34 959
Predstavnik/agent prodaje 35 009
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Zaječarski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu