logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 76 100,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 68% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu