logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 78 510,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 68% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu