logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 57 623 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 65% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Nadzornik sobarica 314 287
Menadžer proizvodnje 206 279
Pilot 190 350
Projekt menadžer 171 302
Sudski izvršitelj 163 811
Projekt menadžer 142 831
Scrum Master 139 480
Softver inženjer 137 432
Osoba koja prati kliničke studije 129 886
IT menadžer 128 322
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugPoslovi sa najnižom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Vozač kola hitne pomoći 28 201
Rukovalac na CNC mašini 31 965
Predstavnik/agent prodaje 35 807
Tehničar 37 669
Administrativni radnik, referent 39 113
Poslovni sekretar 39 400
Arhivista, Administrator registra 39 854
Medicinska sestra 40 978
Konstruktor 40 987
Fitnes instruktor 41 412
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu