Plate - Toplički okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 46599 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 67% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Toplički okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu