Plate - Pirotski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 46843 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 59% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Servisni inženjer233970
Menadžer registracije lekova135403
Osoba koja prati kliničke studije127318
Šef mehanizacije79033
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje78289
Asistent registracije lekova73225
Medicinski savetnik70715
Lekar61066
Inženjer održavanja61013
Farmaceut58510
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Vozač kola hitne pomoći20833
Operater na mašini22499
Higijeničar23588
Radnik u metalnoj industriji23647
Rukovalac na CNC mašini27614
Medicinska sestra33049
Fizioterapeut33113
Bravar33172
Zavarivač33629
Sekač/Brusač/Polirač33724
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu