Plate - Pirotski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 48643 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 57% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Servisni inženjer243798
Osoba koja prati kliničke studije137425
Menadžer registracije lekova127135
Radiograf100856
Šef mehanizacije91179
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje79597
Asistent registracije lekova77188
Inženjer održavanja65117
Lekar65087
Projektant62203
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Radnik u metalnoj industriji20000
Vozač kola hitne pomoći22810
Operater na mašini25230
Higijeničar27615
Rukovalac na CNC mašini28120
Sekač/Brusač/Polirač28134
Bravar31400
Zavarivač31419
Medicinska sestra34505
Montažer35098
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu