logo

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 72 451,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 60% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu