Plate - Pirotski okrug

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 50128 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 59% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Servisni inženjer229799
Osoba koja prati kliničke studije134867
Menadžer registracije lekova126367
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje81822
Šef mehanizacije81570
Asistent registracije lekova78868
Medicinski savetnik73426
Lekar65063
Farmaceut63682
Projektant62290
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Radnik u metalnoj industriji20000
Operater na mašini21004
Rukovalac na CNC mašini22912
Vozač kola hitne pomoći24524
Sekač/Brusač/Polirač25151
Bravar27089
Higijeničar28590
Zavarivač28789
Montažer30936
Tehničar32898
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Pirotski okrugNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu