Plate - Kosovo i Metohija

Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 60913 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 73% zaposlenih

Ugradite na stranicu

x

Kosovo i MetohijaRaspodela zaposlenih u platne razrede

Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Kosovo i MetohijaPoslovi sa najvišom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Kosovo i MetohijaPoslovi sa najnižom platom

PozicijaProsečna neto plata (RSD)
Ugradite na stranicu

Ugradite na stranicu

x

Kosovo i MetohijaNajčešće obezbeđene beneficije

Ugradite na stranicu