Rasinski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Generalni direktor - Viši menadžment 194 769
Direktor prodaje - Viši menadžment 157 175
Finansijki direktor - Viši menadžment 142 016
Regionalni direktor - Viši menadžment 128 225
IT direktor - Viši menadžment 124 723
Izvršni direktor - Viši menadžment 123 627
Lizing direktor - Lizing 119 888
Marketing direktor - Viši menadžment 111 689
Menadžer IT proizvoda - Informacione tehnologije 110 810
Business Development Manager - Menadžerski posao 110 718
App Name -