Pomoravski okrugPoslovi sa najvišom platom

Pozicija Prosečna neto plata(RSD)
Menadžer proizvodnje 134 610
Menadžer registracije lekova 129 225
Osoba koja prati kliničke studije 121 976
Projekt menadžer 106 672
Inženjer prodaje 87 570
Menadžer postrojenja/objekta 87 437
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima 80 708
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje 80 279
Menadžer nabavke 71 144
Asistent registracije lekova 70 722
App Name -