Basic rezultati su prikazani na ekranu

Professional PDF fajl je automatski poslat na vašu email adresu

Premium analiza je generisana od strane našeg tima za analizu

Besplatno

Uporedite svoju platu

6 000 RSD Cena bez PDV

Naručite

po dogovoru

Naručite
Plata za poziciju:
 • region
Plata za poziciju:
 • region
 • obrazovanje
 • radno iskustvo
 • veličina kompanije
 • industrija
Plata za poziciju:
 • region
 • obrazovanje
 • radno iskustvo
 • veličina kompanije
 • industrija

Prilagođeni kriterijumi
 • regioni
 • praksa
Ukupna plata Ukupna plata i njene komponente
Distribucija ispitanika u plate razrede
Sadržaj analiza po dogovoru
Prosečna plata Prosečna plata i svi osnovni percentili (prvi decil, prvi kvartil, medijana, treći kvartil, deveti decil)
Detaljan prikaz svih 16 praćenih nefinansijskih prednosti koje se pružaju
Analiza finansijskih beneficija
Informacije o kompanijama koje su zastupljene u uzorku Informacije o kompanijama koje su zastupljene u uzorku
Poređenje plata sa direktnom konkurencijom.
Email i telefonska podrška
Besplatno 6 000 RSD Cena bez PDV po dogovoru
Uporedite svoju platu Primer izveštaja → Naručite Primer izveštaja → Naručite